Avril 4, 2017/Nouvèl

AVÈTISMAN: Dubitsky vote kont pwojè lwa pou krim rayisab

Depi eleksyon Donald Trump, te gen yon byen dokimante ogmantasyon nan krim rayisman atravè peyi a. Nan Connecticut, lejislatè yo te rekonèt tandans boulvèsan sa a epi yo byen sou wout pou yo pase lwa ki pi solid nan peyi a, ak Komite Jidisyè lejislati a ap avanse. pou voye bòdwo pou fè jis sa sou yon vòt toulede bò 38-1. Sèlman GOP Eta Rep. Doug Dubitsky te vote kont li.

Pati Demokrat Connecticut la ap rele Dubitsky deyò pou vòt san rezon li.

"Sa a se absoliman inakseptab. Sou pwoblèm apre pwoblèm, Doug Dubitsky montre tèt li kòm yon Repibliken ekstrèm, dwat. Avèk Donald Trump ak alye GOP nasyonal li yo ki atake valè Connecticut yo - soti nan eseye retire swen sante nan men 24 milyon Ameriken, nan pwopoze pou retire pwoteksyon anviwònman an, nan elimine asistans chofaj pou moun ki pi vilnerab yo - nou bezwen lejislatè eta yo ki pral kanpe devan yo. ajanda prezidan an. Klèman, Reprezantan Dubitsky plis enterese nan fè apèl kont eleman ekstrèm baz Repibliken an pase pwoteje elektè l yo.” – Direktè Egzekitif Pati Demokratik Connecticut Michael Mandell