2024 Konvansyon

Konvansyon Nasyonal Demokratik la ap fèt nan Chicago nan mwa Out. Konvansyon pou andose kandida Demokratik Connecticut yo pou biwo lejislatif federal ak eta yo ap fèt soti 11 pou rive 15 me 2024.

Konvansyon Nasyonal Demokratik
Out 19-22
Konvansyon nan tout Eta a
Se pou 11
Konvansyon Kongrè a
Se pou 13
Konvansyon Sena CT
Se pou 14
Konvansyon CT House
May15
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
ttd_dom_ready( fonksyon () { si (typeof TTDUniversalPixelApi === 'fonksyon') { var universalPixelApi = nouvo TTDUniversalPixelApi (); universalPixelApi.init ("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /track/up");}});