Jen 11, 2024/Kominike laprès yo

Deklarasyon Prezidan Demokratik Connecticut Nancy DiNardo sou arestasyon 2019 ki gen rapò ak eleksyon nan Bridgeport

“Lwa eta Connectcut la trè klè sou fason pou jere bilten vòt absan yo. Kòm nou te di, si moun te vyole lalwa, yo dwe fè fas a konsekans. Demokrat Connecticut yo respekte konklizyon Biwo Avoka Eta a ak pwosesis legal la. Kat moun ki enplike yo pral pase jounen yo nan tribinal la.”