Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati ou a

Òganizasyon Alye yo

Òganizasyon Demokratik yo

Demokrat nan Connecticut yo fyè pou yo travay men nan men ak òganizasyon alye yo pou eli kandida Demokrat yo epi sipòte ofisyèl eli Demokratik yo.

Komite Nasyonal Demokratik la
Jaime Harrison, Prezidan
Asosyasyon Gouvènè Demokratik yo
Gouvènè Roy Cooper, Prezidan
Komite Kanpay Senatè Demokratik
Senatè Gary Peters, Prezidan
Komite Kanpay Demokratik Kongrè a
Depite Sean Patrick Maloney, Prezidan
Komite Kanpay Lejislatif Demokratik
Andrea Stewart-Cousins, Prezidan
Jèn Demokrat nan Connecticut
Gabriela Koc, Prezidan
Kolèj Demokrat nan Connecticut
Logan Roberts, Prezidan
Demokrat nan Lekòl Segondè Connecticut
Bayly Hoehne, Prezidan

Kandida Demokratik ak Fòmasyon Kanpay

Emerge Connecticut
Rekritman, fòmasyon ak bay yon rezo pwisan pou fanm Demokratik ki vle kandida pou pòs
Komite Nasyonal Fòmasyon Demokratik
Fòmasyon apwofondi gratis pou Demokrat ki vle kouri, travay oswa sèvi kòm volontè nan kanpay yo
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »