Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati nou an

Colchester

Lidèchip

Colchester DTC
Madam Monica Egan, Prezidan
Mande telefòn ak imèl nan info@ctdems.org

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »