Amannman pou vote bonè

Connecticut se youn nan kat eta sèlman ki pa ofri vòt bonè. Votè yo ka chanje sa lè yo di WI pou kesyon sou bilten CT ane sa a.

Poukisa Vote Wi?

FLEKSIBITE VOTÈ: Orè chaje ak angajman fanmi yo souvan anpeche moun ale nan biwo vòt yo jou eleksyon an. Paran k ap travay, moun k ap bay swen yo, vwayajè yo ak lòt moun ta dwe kapab vote lè yo vote bonè.

MODERNIZE ELEKSYON NOU YO: Connecticut se dèyè rès nasyon an. Nou se youn nan kat eta sèlman ki pa bay votè yo libète pou yo vote nan jou ki mennen nan Jou Eleksyon an.

VÒT SEKIRITE: Nan tout peyi a, dè milyon de votè yo depoze vòt yo bonè lè yo vote nan jou ki vini anvan Jou Eleksyon an. Yo anrejistre epi konte vòt sa yo an sekirite, menm jan ak moun ki chwazi vote yo nan Jou Eleksyon an.

REDUITE TAN DATAN: Pa gen moun ki renmen liy long ak reta nan biwo vòt yo nan Jou Eleksyon an. Vòt bonè asire kantite moun k ap vote jou Eleksyon an pi fasil pou jere.
Vote Wi - Vote Bonè pou Connecticut


Èske yo ta dwe amande Konstitisyon Leta a pou pèmèt Asanble Jeneral la bay vòt bonè?

Tèks kesyon bilten vòt 2022 la nan Connecticut
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a