Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Vòt

Vote nan Connecticut

Pran Aksyon
Enskripsyon Jou Eleksyon an
Pran Aksyon
Mande yon bilten pou Absan
Pran Aksyon
Jwenn biwo vòt ou a
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »