Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati ou a

Demokrat nan Connecticut

Kounye a plis pase tout tan, Connecticut bezwen lidèchip Demokratik solid pou konstwi sou pwogrè nou te fè a epi fè eta nou an avanse.

Avanse Connecticut

Eli Prezidan Biden te mande anpil travay di. Men, sa te jis kòmansman an. Nan tout eta nou an, Pati Demokrat Connecticut la ap goumen pou valè nou yo nan kenbe Repibliken yo responsab epi travay pou eli Demokrat yo nan CHAK biwo nan nivo federal, eta ak lokal yo.

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »