Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati ou a

Ofisyèl eli yo

Ofisye Konstitisyonèl yo


 

Ned Lamont
Gouvènè
Susan Bysiewicz
Gouvènè Lyetnan
Mak Kohler
Sekretè Deta
Shawn Wooden
Trezorye Eta a
Natalie Braswell
Kontwolè
William Tong
Pwokirè Jeneral la

Delegasyon Kongrè a


 

Richard Blumenthal
US Senatè
Chris Murphy
US Senatè
Jan Larson
Reprezantan Etazini
Joe Courtney
Reprezantan Etazini
Rosa DeLauro
Reprezantan Etazini
Jim Himes
Reprezantan Etazini
Jahana Hayes
Reprezantan Etazini

Lidè Lejislatif yo


 

Martin Loune
Prezidan Sena Pro Tem
Matt Ritter
Oratè nan kay la
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »