Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Caucuses

Caucus CT Dems yo se yon fason pou ranfòse angajman kominotè atravè defans, òganize ak konsyantizasyon politik ak lwa ki gen enpak sou bezwen espesifik ak pwoblèm ki antoure chak kominote caucus.

Caucus fè reyinyon regilye, envite oratè envite, òganize fonksyon sosyal epi devlope estrateji pou fè chanjman nan CT. Caucus yo fikse pou elaji manm pati yo ak divèsite pandan y ap kenbe prensip ke nou genyen eleksyon lè nou avanse ansanm kòm yon sèl Pati Demokratik.

Pran Aksyon
AAPI Caucus
Pran Aksyon
Black Caucus
Pran Aksyon
Caucus andikap
Pran Aksyon
Panyòl Caucus an patenarya ak CHDC
Pran Aksyon
LGBTQ+ Caucus
Pran Aksyon
Ti vil Caucus
Pran Aksyon
Veteran Caucus
Pran Aksyon
Fanm Caucus
Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »