Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati nou an

Gwoup lokal yo

Demokrat lokal ou yo

Òganizatè ak lidè lokal yo se kolòn vètebral pati nou an. Demokrat yo deja òganize atravè Connecticut pou pote pwogrè nan nasyon nou an, eta, vil yo, vil yo, konsèy lekòl yo, ak katye yo. Jwenn òganizasyon Demokratik lokal ou a anba a epi vin yon pati nan fè Connecticut pi devan nan kominote w la.


 

 

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »