Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati ou a

Kontakte nou

Jwenn an kontak

Gen yon kesyon oswa yon demann? Nou vle tande ou — voye yon mesaj pou nou epi n ap kontakte.

Rekèt Jeneral: info@ctdems.org
Pati Demokratik Connecticut
750 Main Street, Suite 1108-3
Hartford, CT 06103

 

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »