Pati Demokratik Connecticut la

Deplase Connecticut Pi devan

Pati Demokrat Connecticut la ap goumen pou valè nou yo nan kenbe Repibliken yo responsab epi travay pou eli Demokrat yo nan nivo federal, eta ak lokal yo.

Elekti Demokrat yo

Ede nou goumen

Aktivis ak òganizasyon Demokratik yo gen plis fòs pase tout tan anvan, men pou nou goumen kont Demokrat yo te eli yo, nou bezwen èd ou. Ede nou goumen.

Enskri
Jwenn dènye a

Kontinye ak Connecticut Demokrat yo

Rete enfòme ak tout Dènye Nouvèl ak aktivite sosyal sou FacebookTwitter, epi Instagram.

Kominike laprès yo/Se pou 8, 2024

Deklarasyon Prezidan Demokratik Connecticut Nancy DiNardo sou konfli a nan Gaza ak pèp Izrayèl la

Kominike laprès yo/15ye mas 2024

George Logan Lrches sou MAGA Dwat la

Kominike laprès yo/25 Oktòb 2023

Deklarasyon Prezidan Pati Demokratik CT Nancy DiNardo sou nouvo Prezidan Chanm Reprezantan Ameriken an.

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
ttd_dom_ready( fonksyon () { si (typeof TTDUniversalPixelApi === 'fonksyon') { var universalPixelApi = nouvo TTDUniversalPixelApi (); universalPixelApi.init ("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /track/up");}});