Deklarasyon Splash

Liy dirèk pou pwoteksyon votè yo

Si ou rankontre nenpòt pwoblèm pou w enskri pou w vote, pou w jwenn yon bilten vòt oswa pou w vote, tanpri rele 24 èdtan pa jou:

1-833-593-0134

Kesyon oswa enkyetid konsènan vòt nan CT:

Pati Demokratik Connecticut la

Avanse Connecticut

Pati Demokrat Connecticut la ap goumen pou valè nou yo nan rann Repibliken yo responsab epi travay pou eli Demokrat yo nan nivo federal, eta ak lokal yo.

Elekti Demokrat yo

Ede nou goumen

Aktivis ak òganizasyon Demokratik yo gen plis fòs pase tout tan anvan, men pou nou goumen kont Demokrat yo te eli yo, nou bezwen èd ou. Ede nou goumen.

Enskri
Jwenn dènye a

Kontinye ak Connecticut Demokrat yo

Rete enfòme ak tout Dènye Nouvèl ak aktivite sosyal sou FacebookTwitter, ak Instagram.

Kominike laprès yo/Novanm 9, 2022

Votè Connecticut yo te rejte ekstrèm

Kominike laprès yo/Novanm 1, 2022

Gouvènè Ned Lamont pwouve li se bon lidè pou Connecticut nan deba final gouvènè a

Kominike laprès yo/28 Oktòb 2022

Tcheke Reyalite: Bob Stefanowski Devwale Vrè Pozisyon sou Restriksyon Avòtman

Siyen Petisyon an

Elaji Dwa Vòt

Volontè Kounye a Enskri pou vote Donate Jodi a
Translate »